top of page

Velkommen!

Det er vores kald i livet at støtte indre rejsende og søgende sjæle på det, som vi i The Magic Garden kalder Selvopdagelsens Eventyr. Vi er derfor helhjertet dedikerede til at yde dig den mest optimale støtte og vejledning i forhold til at finde det, som du søger på din livsvej.

Men hvordan kan et livstransformerende retreat i The Magic Garden hjælpe dig?

Det kan det ved at skabe de bedste rammer for, at du kan søge ind i dig selv som aldrig før.
Du kommer til at opleve en kraftfuld og livstransformerende indre rejse i din bevidsthed katalyseret af stedets magi, moderne shamanistisk original rejsemusik, hellig te og et erfarent rejseteam.

Denne rejse medfører dyb indre healing og transformation af f.eks. barndomstraumer, angst, depression og smerte. Vores rejsende giver stærkt udtryk for, at healingen og transformationen har virket som flere års almindelig terapi.

_ERE6920.jpg
Hvad kan heales?

Den hellige te, i sammenhæng med vores unikke og terapeutiske miljø i The Magic Garden, fungerer som en katalysator, der aktiverer den indre healer.

Når den indre healer er aktiveret, kan vi bearbejde, helbrede og forløse de områder i vores liv, hvor vi føler os fastlåste og har brug for hjælp til at komme videre. Den kan hjælpe os til at se vores potentiale, finde indre vejledning og skabe balance på mange områder af vores liv.

Den indre healer arbejder flerdimensionelt under en indre rejse og ofte med forskellige lag i vores krop og bevidsthed. Nedenstående temaer på det fysiske, psykiske og spirituelle plan vil derfor være indbyrdes forbundne.

Når vi begynder at opdage disse sammenhænge, vil dybe indre erkendelser af, hvorfor vi er, som vi er og fungerer, som vi gør, vise sig. Samtidig vil en oplevelse af indre frihed opstå, når vi slipper den gamle og undertiden usynlige bagage, som vi har båret rundt på det meste af vores liv.

Her er eksempler på tematikker, som vores rejsende ofte møder, oplever og får forløst på en indre rejse:

På det fysiske plan:
► sygdomme (og årsagen til disse)
► fysiske blokeringer
► kroniske smerter
► misbrug - for eksempel alkohol, hash, medicin
► træthed og udmattethed
► stress
► barnløshed

På det psykiske plan:
► depression
► afhængighed - eksempelvis mad, sex, ludomani
► følelsesmæssige blokeringer
► negative mønstre i familierelationer eller relationer til andre mennesker
► negativ selvopfattelse, manglende selvværd
► traumer
► PTSD
► et lukket hjerte

På det spirituelle plan:
► (gen-) finde en dybere mening med livet
► føle sig forbundet med en større helhed
► transcendere opfattelsen af kun at være sit “hud-indkapslede ego”
► opleve universel kærlighed
► kontakt med højerestående åndelige væsener
► besøge andre dimensioner
► oplevelser fra tidligere liv
► modtage indsigter og visioner

 

The_Magic_Garden_Jacob_Carsten_1.jpg
Introduktion til retreatet

Retreatet gennemføres på en helt unik måde, idet teknikkerne, metoderne og processerne er baseret på og inspireret af flere terapeutiske og spirituelle traditioner, herunder Dr. Stanislav Grofs praksis , Holotropic Breathwork™, tibetansk buddhisme og indiansk shamanisme.

Retreatet fokuserer på psyko-spirituel transformation, behandling af traumer, helbredelse, selvbevidsthed, mystiske oplevelser og erkendelse af både din egen dybere natur og universets natur.

Vi bruger vores egen erfaring, kompetencer og det fysiske miljø til at skabe et varmt, sikkert og kærligt rum, der giver dig mulighed for at tage på en dyb indre rejse og opleve Selvopdagelsens Eventyr.

Som rejsende vil du opleve en setting, hvor du får den hjælp og omsorg, som du har brug for, når som helst under forløbet.

På vores retreat, kan du derfor trygt forvente følgende:

► Du får transformation og healing beyond imagination.

Så hvordan sker det?

►Under din rejse er der altid en erfaren guide som kan hjælpe dig.
Du modtager hjælp, støtte og vejledning på et hvilket som helst tidspunkt under forløbet af hele vores erfarne og udvalgte rejseteam, som udover Jacob (40 års erfaring) og Ecaterina (22 års erfaring),  består af 5, 6 kærlige guides med hver deres kompetencer og erfaring. Der er max. 11 deltagere, så tryghed og tillid er nøgleordene.

► Du får en personlig afklarende samtale før ceremonien med Jacob eller Ecaterina.

► Du tager rejsen i en moderne tempel, som er designet og konstrueret til at åbne for meditative, transformative og spirituelle bevidsthedstilstande. Stedets mange lokationer, skulpturer, rum og faciliteter er manifesteret som de universelle arketyper og heltens rejse - og de alt sammen støtter dig på din indre rejse.

► Du rejser på transformative rejsemusik, helt unik, kanaliseret live, der virker kraftfuldt understøttende for din indre rejse. Vores rejseband Axis Mundi Experience ledes og orkestreres af vores shaman Jacob, suppleret af Ecaterinas stemmehealing, der har en stærkt helbredende og forløsende energi.

►Du får sund, økologisk og vegetarisk forplejning både før og efter ceremonien.

► Du deltager i en integrationsworkshop (varighed 3 timer) i den efterfølgende uge, hvor du igen ser dine medrejsende, og hvor vi hjælper dig med at integrere dine indsigter i din dagligdag. Vi arbejder i dybden med dine og de øvrige deltageres rejseoplevelser, hvis der er behov for det, så du oplever indre ro.

► Du er en vigtig del af et fællesskab med andre søgende sjæle, mennesker som du kan få støtte og udveksle erfaringer og indsigt med, som forstår dine oplevelser og kan være rejsekammerater på din livsvej.

Retreat 2024.jpeg
Forløbet

Forløbet strækker sig fra fredag kl. 16.45 - 21.00 og lørdag kl. 8.30 - 20.00. Fredag aften arbejder vi med introduktion og forberedelse, og lørdag afholdes ceremonien. Tirsdagen efter  kl. 18.00 - 21.00 er der integrationsworkshop.

Fredag

Fredag aften vil du møde de mennesker, som du skal rejse sammen med. Vi lærer hinanden at kende, og Jacob introducerer gruppen til bl.a. psykoterapeutiske værktøjer, som er brugbare i processen under din indre rejse. Du vil desuden få mulighed for at få vejledning og svar på eventuelle spørgsmål, som du måtte have.

Efter en sharing cirkel og introduktionen spiser vi et velsmagende, let og plantebaseret aftensmåltid og faster derefter.
Efter aftensmaden får du en personlig samtale med Jacob eller Ecaterina. Under denne samtale har du mulighed for at vende emner af mere personlig karakter, hvis du har behov for det, tale om dosering af den hellige te eller andet, som du har på hjerte.

Du er velkommen til i løbet af aftenen at gå på opdagelse i både “Rumskibet” og haven og forbinde dig med den særlige kraftfulde og åbnende energi, der er på stedet både indenfor og udenfor.

Fredagens program er tilrettelagt med det formål, at du bliver fuldstændig tryg, åben og tillidsfuld samt mentalt forberedt og klar til din indre rejse.

Aftenen slutter kl. 21.00, hvorefter du kan tage hjem og sove. Der er flere gode muligheder for overnatning i lokalområdet, hvis du har brug for at booke overnatning (se mere under praktiske oplysninger). Vi har desværre ikke mulighed for at tilbyde overnatning. Du kan booke et dejligt værelse, 600 meter fra os på Fredensborg Vandrehjem.


Lørdag

Lørdag morgen møder du frem senest kl. 8.30. Efter nogle indledende forberedelser og en sharing cirkel går vi i gang med ceremonien, der strækker sig til sen eftermiddag.

Umiddelbart efter rejsen opfordrer vi dig til at tegne eller male en mandala. At tegne eller male en mandala er en kraftfuld måde at bearbejde og integrere en indre rejse på og kan ofte medvirke til både forløsninger og indsigter. Samtidig får du mulighed for at fæstne oplevelsen i din bevidsthed, mens den stadig står frisk i din erindring.

Vi mødes derefter igen i en cirkel, hvor alle får mulighed for at fortælle om deres rejse. Dette er en vigtig del af forløbet, da det er meget givende både at fortælle om sine egne oplevelser, få feedback på dem og høre om andres rejser.

Vi afrunder dagen med at spise aftensmad sammen. Derefter kan du tage hjem, når du føler dig helt klar til det.
Selv om den hellige te er ude af kroppen, er det forskelligt fra person til person, om man føler sig i stand til at køre bil efter en ceremoni. De fleste er dog i stand til at køre bil eller tage hjem med offentlige transportmidler.

Er du førstegangsrejsende skal du sørge for, at der er nogen, der henter dig efter ceremonien.


Tirsdagen efter kl. 18.00 - 21.00 er der integrationsworkshop, hvor du kan glæde dig til at gense dine medrejsende. På workshoppen arbejder vi dybtgående med dine og de øvrige deltageres rejseoplevelser, og hvordan disse bedst integreres i dit liv. Hvis ikke du kan deltage fysisk, så kan du deltage online via link med Google Teams.

PROGRAM (cirkatider)

Fredag:
16.45: Ankomst.
17.00-17.11 Meditation
17.11 - 18.00: Sharing cirkel.
18.00-19.00: Foredrag og guidance af Jacob.
19.00-21.00: Aftensmad og individuelle samtaler med hver deltager, muligvis kombineret med en gåtur i Fredensborg Slotshave.

Lørdag:
8.30: Ankomst til klargøring af liggepladser i Rundsalen. Meditation i Den Magiske Have.
9.15 : Sharingcirkel.
10.00-17.30: MAGISK CEREMONI og integration med mandala-tegning.
17.30-18.30: Sharing cirkel.
18.30- (eller når vi er færdige med at dele rejseoplevelser): Aftensmad og afrunding.

Tirsdagen efter:
18.00 - 21.00 Integrationsaften.

 

tegningTMG.jpg
UFO_TMG.jpeg
TMG Tribe 13.06.2020.jpeg
Musikken til din rejse

Musikken under ceremonien spilles live af Axis Mundi – The Magic Gardens eget rejseband, som består af Jacob og Ecaterina Moth.

Under indre rejser er musik det vigtigste redskab til at guide dig. Axis Mundi har specialiseret sig i at spille autentisk, original, live rejsemusik for at yde den optimale støtte til dig under din indre rejse.

Under ceremonien danner vi et kollektivt bevidsthedsfelt, en fælles energi, som alle til stede er en del af, både rejsende, facilitatorholdet samt energierne og ånderne i Den Magiske Have. Musikken, som vi spiller under ceremonien, er inspireret og kanaliseret gennem os via denne fælles energi.

Vores rejsende giver udtryk for, at vores musik har en healende, transformerende og spirituelt åbnende indvirkning på dem. De oplever, at musikken meget præcist resonerer og er i harmoni med forløbet af deres rejse og samtidig virker kraftfuldt understøttende for deres indre processer.

Musikken, vi spiller under ceremonien, er professionelt optaget. Du kan finde den på vores medlemsplatform ved at blive medlem på www.TheMagicGardenTribe.com. Du kan bruge musikken til integration efter ceremonien. Når du lytter til musikken, kan du huske dine indsigter og oplevelser meget stærkere, og din integration bliver endnu dybere.

Ecaterina, som både er uddannet og intuitiv sangerinde, vil med sin udtryksfulde og feminine stemme transformere, hjælpe og guide dig. Ecaterina udstråler lys fra præstindens vej, og hendes resonans, hendes smukke stemme og vibration, er en klar kanal, der støtter dit indre arbejde.

Med sine mere end 40 års erfaring i ændrede bevidsthedstilstande samt skabelse og udøvelse af musik, der understøtter dybe bevidsthedsrejser, orkestrerer Jacob Moth et helt unikt seks timers musiklandskab, der guider gruppen. Jacob's shamanstave er to designede sommerfugle guitarer.

Forberedelse inden ceremonien

Introspektion og tid til dit indre


Vi anbefaler, at du i ugen op til ceremonien forholder dig så introspektiv som muligt. Giv dine følelser og kropssansninger samt eventuelle drømme og visioner særlig opmærksomhed. Lyt efter i dit indre og skriv gerne dagbog og mal evt. små mandalaer.

Prioriter tid til dig selv og din indre verden, særligt i dagene op til ceremonien. Foretag dig aktiviteter, der tanker dig op og giver dig fred i sindet. Det kan være at tilbringe tid i naturen, meditere og dyrke yoga. Hav også fokus på dit åndedræt - træk vejret dybt og roligt.

Forberedelse op til en ceremoni behøver ikke at tage timevis. Har du fuldtidsarbejde, familie, børn og andet, der kræver din opmærksomhed, så forsøg blot at give dig selv små stunder ind imellem, hvor du kan gøre noget af ovenstående.

Når man har besluttet sig for at tage på en indre rejse og forandre sit liv, så kan det sætte gang i indre processer. Ens system begynder at forberede sig. Nogle gange medfører det, at man ikke kan sove i en eller flere dage op til ceremonien. Det er helt normalt. Hvis det sker for dig, så tag det blot roligt - alt er godt, og helt som det skal være.


Kost

Dagen før ceremonien vil der blive serveret et let og plantebaseret måltid, som medvirker til, at kroppen og sindet er så klart, åbent og modtageligt som muligt.Vi anbefaler, at du spiser en plantebaseret eller vegetarisk kost i ugen eller blot de sidste 2-3 dage op til ceremonien, men det er ikke et must.
Du vil få detaljerede oplysninger om, hvilke fødevarer du ikke bør spise, når du tilmelder dig retræten.Drik rigeligt med vand hver dag. Vand er vitalt for kroppen og spiller en væsentlig rolle for udrensningsprocesserne i din krop.Minimer dit indtag af kaffe, sukker og andre stimulanser. Nogle mennesker får hovedpine, hvis de brat holder op med at drikke kaffe. Hvis du har det sådan, kan du eventuelt nedtrappe dit kaffeindtag i ugen op til ceremonien. På den måde kan du undgå evt. ”kaffe-hovedpine” under din rejse.Om morgenen inden ceremonien skal du være fastende, men du må drikke vand.

61CC712F-79A8-4A41-9A36-4ADC79649E01_1_1
bottom of page