top of page
Search

LilaRose Odyssey 2020Som foroven, så forneden

Spirituelle mestre og mystikere giver udtryk for følgende meget tankevækkende, kontroversielle og irrationelle udsagn: "Så for oven, således for neden" (as above, so below), som i det ydre så i det indre (as without, so within). Hver af os er et mikrokosmos, der på mystisk vis indeholder hele Universet. Denne indsigt, at vi dybest set er et med det Universelle Sind, og at der er hold i mystikernes udsagn, understøttes af forskningen i transpersonlig psykologi. Flere mennesker er de sidste 50 år ved hjælp af det helliges teknologier - specielt de kraftigt virkende psykedeliske substanser - blevet sendt på guidede indre rejser og har uafhængig af hinanden haft disse "mind blowing" oplevelser, der giver indblik i en helt anden oplevelse og forståelse af "virkeligheden". For mange mystikere og søgende sjæle er Universet og det guddommelige blevet deres elskede - deres kærlighedspartner. Nogle af disse mystikere har vendt blikket så meget indad, at de nærmest har trukket sig væk fra den ydre verden. Andre har ført en mere "tantrisk" vej og forenet det spirituelle liv med det verdslige. Dette i en erkendelse af at alt ultimativt er Det Universelle Sinds leg med sig selv, og at denne verden, som vi lever i lige her og nu, også er Nirvana. En oplevelse, en erkendelse og en levevej som jeg personligt tror, at menneskeheden bevæger sig hen imod i denne kritiske og spændende tid på planeten. Vi kender alle det kald efter at finde en kærlighedspartner. En at dele livets rejse med. Og for mig kan kærlighedslivet godt gå hånd i hånd med en dyb søgen efter spirituel afklaring. Man kan kalde det den tantriske vej, eller psykonautens vej. Efter lang tids søgen og efter at have givet fuldstændig slip, lykkedes det endelig for mig.En diamant

I 1999 mødte jeg min helt unikke og enestående livsledsager Ecaterina på en jamsession i Helsingør. Det var kærlighed ved første blik, og en session hos en af Danmarks mesterastrologer bekræftede det, som vi har sammen - en "diamant". Sammen supplerer vi hinanden og udfylder hinanden "huller" - som yin og yang. Vi gør hinanden stærkere og mere hele og styrker hinandens kvaliteter. Vi begyndte fra dag et at lave musik sammen. Med hendes guddommelige stemme og sjæl er hun en muse, en elverdronning, en guddom, der åbner op til de dybeste og højeste sfærer, der åbner for den kosmiske port, hvorfra inspirationen strømmer konstant. Vi blev viet d. 3.6.2000 - bemærk at tværsummen giver 11! Året efter begyndte hendes indre rejse spontant. Og til min glæde og store forløsning blev vi også indre rejsende og dedikerede psykonauter sammen.  Ecaterinas tarotkort er Kejserinden, og mit er Kejseren og Den Enfoldige (The Fool). Med hende ved min side fik jeg styrken, modet, troen og supporten til at leve alle mine inderste drømme og visioner ud i livet og ligeså den anden vej. En helt enestående chance i livet som vi har udnyttet fuldt og helt, og som vi oplever en dyb, vigtig og meningsfuld opgave i at fuldføre.


Galaktisk passioneret kærlighed - en oplevelse fra en indre rejse

JUnder en af mine dybe indre rejser havde jeg en forunderlig og mystisk oplevelse af at dykke dybt ind i hendes sjæl. Lag efter lag blev afdækket. Lige fra den ydre "persona", gennem hendes fysiske form, til hendes families aner, videre gennem forskellige inkarnationer, til hendes sjæl og hendes Oversjæl, og oplevelsen fortsatte. Hun blev den Store Moder, forskellige udgaver af kvindelige arketyper, guddomme og mytologiske skabninger. Som erfaren psykonaut ved jeg, at der er mange lag i virkeligheden og mange forskellige enhedslag, så jeg fortsatte dybere og dybere, indtil hun blev en hel galakse. Jeg oplevede en helt ubeskrivelig elskovsleg, hvor hun som én galakse og jeg som en anden galakse udførte en kosmisk kærlighedsdans af gigantiske proportioner. To galakser der føres sammen.  Jeg lå fuldstændig gennemstrømmet af denne kosmiske kærlighedsdans, igennem en multidimensionel leg af både ødelæggelse og skabelse, hvide og sorte huller, eksplosioner, sammenføring af atomer, skabelse af nye grundstoffer, solsystemer der tørnede ind i hinanden, sole der eksploderede, solsystemer der blev født, stjernetåger osv. Med et oplevede jeg, at hele denne kosmiske leg udspillede sig i mig, og i hende. Jeg oplevede, at disse galakser var alle atomerne, elektronerne osv. indeni mig. En direkte og ekstremt levende oplevelse af "så foroven, så forneden". Denne oplevelse var en af flere oplevelser, der førte til min meget omfattende vision af "LilaRose Odyssey".

LilaRose Odyssey

Siden tidernes morgen har kunstnere haft den "opgave" at formidle det, der ikke kan siges med ord, det der ikke kan beskrives og ikke forklares. Kunst kan tale i metaforer, i symboler, i billeder, hensætte en i trance, give aha-oplevelser osv. De største kunstnere er ægte shamaner, der har haft personlige oplevelser med det hinsides og kan formidle dem. Myter er skabt på den måde. J.S. Bach er blevet kaldt den største kristne mystiker.  LilaRose Odyssey er vores bud på at skabe et kunstnerisk udtryk, der sammenfatter 35 års systematisk udforskning af bevidsthedens og Universets inderste hemmeligheder. I al beskedenhed stræber vi efter at favne menneskehedes samlede erfaringspulje og inkludere samtlige af Universets dimensioner, som er tilgængelige for os. Det er et meget omfattende værk, der sandsynligvis tager hele vores liv sammen at fuldføre.  Kort fortalt går visionen ud på at skabe 11 albums, der hver er centreret omkring et mytologisk tema: 1) Shamanens rejse, 2) Gralsmyten, 3) Kærlighedsmyten, 4) Buddhamyten (se billedet for alle temaer). Hvert album består af 12 tracks, der er bundet sammen af overgange i form af kortere eller længere interludes. De 12 tracks følger zodiakkens progression. Albummets tema i kombination med zodiaktegnets arketypiske energi giver så substans og indhold til hvert track. LilaRose Odyssey er fuldstændig sammenflettet med hele The Magic Garden. Hvert af de (11 * 12 =) 123 tracks er således forbundet med en specifik lokation - det være sig en bygningskonstruktion eller en del af en bygningskonstruktion, en skulptur, et symbol, et billede, et område - i The Magic Garden. Denne "lokation" repræsenterer, symboliserer og manifesterer den energi, som det pågældende track handler om. Rimelig ambitiøst projekt. Alle, der kommer her og deltager i vores transformative ceremonier, ved, hvor meget jeg lægger vægt på, hvor ekstremt vigtigt det er at processere sine indre dybe oplevelser. Dette er altså min og Ecaterinas måde at processere vores oplevelser på, og jeg håber, at vi ved at gå vejen selv, i det mindste kan give inspiration til andre.
The Passionate Life

D. 3. juni 2020 har vi 20 års bryllupsdag. Det er en rigtig stor dag for os. Vi ser tilbage på en helt fantastisk, meget eventyrlig og frugtbar rejse, som vi har haft sammen indtil nu.  Vi har en meget stærk livs-dharma sammen, og vores fælles essentielle energi - det "blod" der strømmer igennem os og hele vores Magiske Have - er musik. Det er musikken, der er den essentielle kraft og guidning i alt, hvad vi laver. Og for at udtrykke vores kærlighed til hinanden, til livet, til The Great Spirit, til hele det super intelligente universelle eventyr og drama, som vi lever i, har vi skabt et musik album, der bliver udgivet på vores 20 års bryllupsdag. Det er det tredje album i vores LilaRose Odyssey. Dette album hedder LilaRose Odyssey Part Three - The Passionate Life. Det er et album, der er indspillet og komponeret over 20 år. Det ældste track er helt tilbage fra år 2000. To tracks er produceret af den engelske producer Gary Wallis, der har spillet med Pink Floyd. Et andet track har været undervejs fra 2001 til 2019, hvor det endelig fandt sin endelige form.  Albummet, som også har små interludes fra vores ceremonier med vores "rejseband" Axis Mundi, bliver udgivet d. 3. juni 2020.
Blessings, taknemmelighed og kærlighed

100 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page