top of page
Search

"Hvad betyder min drøm?" Sådan fortolker du din drøm (med eksempel)Et af de spørgsmål jeg ofte får er: Hvad betyder min drøm? Se, det er faktisk et rigtig spændende spørgsmål. For hvad er drømme og hvordan skal de fortolkes?


Freud sagde at ”drømme er kongevejen til det ubevidste”.


Så kom Grof og udtalte at “psykedeliske substanser og holotropiske bevidsthedstilstande er kongevejen til det ubevidste”.


C.G Jung udtalte at “drømme er individuelle myter, og myter er kollektive drømme”.


Og hvad I himlens navn er så myter?


HVAD ER MYTER?


Mange bruger myter som om det er en løgn. Man kan høre mange udtale: det er jo blot en myte. Underforstået at det er en løgn.


Den internationale anerkendte professor Joseph Campbell der brugte hele sit liv på at studere myter fra hele verden blev en gang i et live interview i radioen stillet det spørgsmål: Hvad er myter? Han svarede: Det er metaforer. Intervieweren sagde: “Nej, det er en løgn”. Joseph Campbell: “Det er en metafor”. Interviewer: “Nej, det er en løgn.


Da gik det op for Joseph Campbell at intervieweren ikke vidste hvad en metafor er, og han trak kortet: “Fortæl mig hvad en metafor er?” Tavshed i studiet…..


Ved du hvad en metafor er?


MYTER SOM METAFORER


Transpersonlig Psykologi og Dybdepsykologi bygger på den antagelse - ud fra empirisk forskning bør det tilføjes - at vores kerne, vores dybere og højere Selv, kommunikerer til os gennem vores drømme, og på et kollektivt plan gennem myter. Og at denne kommunikation foregår gennem metaforer.


Dvs at de billeder, handlingsforløb, landskaber osv der kommer i drømmene og myterne skal fortolkes. For den indre verden kan - som Ken Wilber har udtalt - ikke måles og vejes. Den kan kun fortolkes. Og for at de indre drømme, de indre oplevelser og myterne skal kunne forstås og bruges, så må de fortolkes på en meningsfuld måde. Ellers giver de ingen mening.


En af de største fejl der er begået siden den industrielle revolution og “oplysningstiden”, er at tage myterne og drømmene bogstaveligt. Hvorved de bliver absurde.


F.eks at kristne har troet fuldt og fast at verden blev skabt for 6.000 år siden, for det stod der jo i Biblen. Eller man har forsøgt at kortlægge Odysseus rejse og seriøst prøve at finde de øer i den ydre verden som den omhandler.


Hermed misser man fuldstændig hvad Odysseen handler om? Den beskriver den indre rejse i metaforer.


Drømme og myter fortolkes naturligvis ud fra det verdensbillede som vi har tilegnet os gennem vores livsbane. Der vil være således meget stor forskel på at fortolke og forstå en drøm (eller myte) hvis man lever i Danmark og er ateist, eller man er munk i et tibetansk kloster.


Et eks kan tydeliggøre dette:


Forestil dig at du har en drøm eller en oplevelse af “Det Hvide Lys”.


Du er fuldstændig badet i hvidt lys, alle dine almindelige ego grænser forsvinder, din her og nu oplevelse af din almindelige hverdag opløses i dette hvide lys, og du oplever at du smelter sammen med Universets Kilde. Kald det en oplevelse af Gud om du vil.


Går du til din psykiater og fortæller om denne oplevelse er der en stor sandsynlighed for at du bliver kategoriseret med en eller anden diagnose. Du bliver ordineret en medicin der kan dæmpe dine symptomer, så du kan blive “normal” igen.


Går du derimod til din Lama i klosteret vil han sandsynligvis anderkende din progression på din spirituelle vej, og anvise dig nogle nye mantraer og måder at meditere på, der kan hjælpe dig endnu dybere på din vej henimod non-dual bevidsthed.


Ok, jeg tror du er med hvad jeg mener.


Vi fortolker altså vores drømme og vores oplevelser fra rejser i indre rum, ud fra det verdensbillede som vi har. I alle præ-industrielle kulturer havde de kollektive myter der var med til at give et fælles landkort over både deres indre og deres ydre verden.


Det har vi ikke i dag. Vi er overladt til hver især at skabe vores eget indre mytologiske landskab.


“Hjælp”, siger du måske.


“Det lyder fuldstændig uoverskueligt. Hvordan kan jeg vide at den måde som jeg fortolker mine drømme på er rigtig?”.


Det er her hvor Selvopdagelsens Eventyr begynder.


SELVOPDAGELSENS EVENTYR & DIN FØRSTE DRØM


Heldigvis for os der lever i denne enestående og spændende tid, er der mange store pionerer der er gået vejen før os. De har givet os et enestående landkort som vi kan benytte os af, til at navigere i bevidstheden. Disse pionerer har også udviklet et bredspektret vifte af teknikker og metoder til, at fortolke og forstå de metaforer som vores ubevidste og højere bevidsthed kommunikerer til os på.


Lad mig komme med et konkret eksempel for, at belyse de mange temaer jeg har berørt, for at give dig en bedre ide om hvad jeg forsøger at formidle.


I Transpersonlig Psykologi og Jungiansk psykologi er det velkendt at i vores første drøm, eller blandt vores første drømme, vi har haft på vores livsbane som vi husker eller har skrevet ned, meget ofte er en “initiationsdrøm”. En drøm der åbenbare temaer der er vigtige for os i den livscyklus, og som på en eller ande måde kan virke som vigtige pejlingsmærker.


sådan kan en drøm fortolkes (eget eksempel)


Siden min teenager år har jeg udført detaljeret dagbog. Essensen af min indre rejse - mit Selvopdagelsens Eventyr - har jeg udgivet i min bog - Natsommerfuglens Land. Hermed et uddrag (Side 66 - 68) fra den om min første drøm samt min tolkning af de metaforer som den indeholder. Jeg er 16 år på det tidspunkt og det er altså før min shamanistiske indvielseskrise:


MIN DRØM FRA 1983


Uddrag fra Natsommerfuglens Land:


"Endnu en drøm fra samme periode virker nærmest som en slags fremtidsprofeti. Jeg havde lagt mig syg på grund af indre uro og lå vågen hele natten. Musikken, som vi arbejdede med, kørte rundt i mit hoved, og jeg oplevede, at jeg blev ædt af dæmoner. Om formiddagen faldt jeg endelig i søvn og drømte følgende:


Drøm d. 29 oktober 1983


X


"Der er en mand, som forfølger mig og en pige, som jeg har fundet. Det er et smukt landskab med bakker, bjerge, søer, skove og kun grusveje. For at X (ham der følger efter mig) ikke skal kunne følge os, binder jeg et bræt bag på hestevognen. Da vi har kørt et stykke vej går vognen i stykker og jeg sætter pigen af. Jeg fortsætter på min blå Gitane racercykel for at aflede X’s opmærksomhed. Jeg kører igennem en by og gemmer mig på den anden side af byen for at se, om X følger efter mig. Lidt efter kører X forbi mig. Jeg skynder mig at kører ind mod byen (dette er vendepunktet), hvor jeg gemmer mig bag et hegn ved en stor villa.


På dette tidspunkt bliver jeg meget syg. Så kommer der nogle mennesker ud af villaen og spørger mig, hvad jeg laver der. Jeg fortæller dem situationen, som den er, og lader mig komme indenfor i villaen. Desuden beder jeg dem flytte min cykel, for at den ikke skal røbe mig. Jeg går dernæst ovenpå - det er et meget stort hus - og prøver at finde mit sted.


Det første værelse jeg finder er børneværelset, det næste er badeværelset; i det tredje værelse sidder der et fint ægtepar som skændes; derefter er der et værelse med nogle hippier. I en kæmpemæssig stue findes dernæst alle verdens kulturer! Så finder jeg en sofa, og sætter mig i den. Først tror menneskene der, at jeg skal være der et kvarter til en time, men jeg føler mig meget syg og vil gerne være der længere. Så begynder et stort orkester at spille.


Det hele ender med, at jeg får en stor bil, og møder X, der ligeledes kører i en stor bil. "


Min nedskrivning af drømmen slutter her. Drømmen virker uafsluttet, som om jeg er blevet afbrudt, medens jeg skrev den ned.


Hvad betyder drømmen? (min fortolkning)


Set fra det sted, hvor jeg er i dag, er jeg ikke i tvivl om, at X repræsenterer mit “kald”. Det vil sige den kraft der trak mig ind i det indre univers og bevirkede, at jeg blev nød til at vie en afgørende stor del af mit liv til selvopdagelse.


Huset jeg ankommer til, er bevidsthedens hus. Jeg er meget syg. Dette er shamanens indvielsessygdom -“Shamansyge”. Det jeg søger er “mit sted”.


Hvor hører jeg hjemme?


Jeg bliver ført gennem børneværelset (Barndommens Land), til badeværelset (renselse) ind til ægteparret, der sidder og skændes. Ægteparret der skændes symboliserer en af mine hovedarbejdsgestalter, som er forbundet med Det hellige bryllup.


Målet for processen, individuationsprocessen, som Jung kalder den, er det alkymiske bryllup, alle polære modsætningers forening og transcendens, herunder også menneskets maskuline og feminine side. På et ydre plan henviser drømmen konkret til min parforholdsgestalt, som er en af mine helt store psykiske arbejdsgestalter.


Jeg er vokset op hos nogle forældre, der på mange måder repræsenterer det lykkelige ægteskabs idyl. Men det har åbenbart ikke været meningen, at jeg umiddelbart skulle træde i mine forældres fodspor, hvad dette angår.


Som jeg tidligere har været lidt inde på det, i forbindelse med at få et ungdomskærlighedsforhold afsluttet før et nyt begynder, har mine senere ægteskabelige forhold været ret turbulente.


Noget i mig ønsker den ultimative frihed.


Denne ultimative frihed opnås imidlertid primært ved, at der bliver skabt harmoni på den indre arena, og en sådan harmoni var der absolut ikke tale om i mit sind, da jeg var ung.


Dengang var det nemlig først for alvor ved - langsomt - at gå op for mig, hvor meget kaos jeg havde i mit indre.


Desuden kan denne søgen efter den ultimative frihed være svær at forlige og forene med et fast parforhold. Derfor skændes ægteparret i drømmen, for de psykiske energier mellem dem - og i mig - er spændingsfyldte og yderst dynamiske. Her ser vi igen min Uranus/Pluto kvadratur til Venus.


Dernæst møder jeg hippierne (modkulturen og modvægten til vores materialistisk orienterede kultur). Her vil jeg godt indskyde, at det bedste af det som hippiebevægelsen i tresserne bragte for dagen, hinsides enhver tvivl var og er noget stort, godt og langtidsholdbart.


Jeg er selv barn af tresserne, og med Jimi Hendrix som min store inspirationskilde og en af mine vigtige spirituelle læremestre, tager jeg tråden op fra hippiebevægelsen.


I ovennævnte drøm opdager jeg til sidst, at alle kulturer er til stede i huset.


Det er menneskehedens samlede erfaringspulje, der er samlet her. Vi er tydeligvis i det transpersonlige lag af psyken. Jeg troede, at jeg kun skulle opholde mig en kort tid i den problematiske del af det transpersonlige bevidsthedslag, og havde i min ungdoms dårskab regnet med, at jeg rimelig nemt, hurtigt og smertefrit kunne opdage og blive afklaret med livets dybere mysterium - og fortsætte i min alt for tidligt døde helts (Hendrix) fodspor.


Men ak, her tog jeg gruelig fejl.


Jeg var meget “syg”, og den sygdom jeg pådrog mig var som nævnt den indledende “shamansyge”, der var forbundet med indvielse.


Shamansyge og indvielse gør sig gældende når barrieren mellem egobevidstheden og det ubevidstes uendelige ocean nedbrydes, og egobevidstheden overskylles med så meget ubevidst psykisk materiale at virkelighedsniveauerne blandes sammen.


Den vordende udvalgte shaman har intet valg. Ånderne har hidkaldt ham, og han må nødvendigvis bære sin skæbne, hvad enten han vil det eller ej.


X forfølger mig hele tiden, uanset hvilke undvigelsesmetoder jeg vælger. Først da jeg ankommer til Bevidsthedens Hus, eller Livets Skole, slipper X sit tag.


Hvis vi skal følge tanken om at denne drøm er en slags fremtidsprofeti om mit videre forløb, så må det store orkester, der spiller under slutningen af drømmen, nødvendigvis henvise til min musikerkarriere.


Drømmen siger imidlertid også, at før jeg virkelig kan få mig et “stort orkester”, må jeg nødvendigvis drage afsted på den indre rejse. Astrologisk viser dette sig i mit andet store arbejdsaspekt, nemlig Saturn (tid) i kvadratur til min Ascendant (persona). Mit shamankald fører mig til musikkens verden, men det vil sandsynligvis tage noget tid før det lykkes mig at få musikken manifesteret i den ydre verden. Nogle frugter modner senere end andre. Nogle træer dør yngre end andre.


På dette tidspunkt af mit liv har mit ubevidste til sidst valgt bilen som symbol på et fuldt integreret dynamisk ego. Her møder jeg X, der ligeledes er i bil. Vi er nu på samme niveau. Både X’s og min “livsopgave”/dharma er synkroniseret.


Hvordan var din første drøm. Og hvad betyder den for dig?


Pt søger jeg flere studerende, der vil studerer med mig i Transpersonlig Psykologi. Jeg starter et hold op i Januar, og der er stadig nogle pladser.Ønsker du et eksemplar af min bog, Natsommerfuglens Land, kan du bestille et her.


Jeg ønsker dig et livsberighende efterår og vil opmuntre dig til at have en drømmebog liggende ved din seng.


Blessings, Jacob

171 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page