top of page
Search

God sommerferie og Magisk Festival / Have a great summer holiday + Magic Festival

Updated: Aug 28, 2020


►English version below.


Kære alle i The Magic Garden Tribe, såvel nytilkomne som ”gamle i gårde”


Sommerferien nærmer sig, hvilket giver mig anledning til at gøre status over første halvdel af 2020 her i The Magic Garden (TMG).


⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼ Kraftfulde overgange

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼

Allerede i løbet af sommeren og efteråret 2019 fornemmede vi, at noget stort var på vej. Som om en energi byggede sig op og samlede sig med retning mod en større transformation - død og genfødsel.


Inden for et halvt år tog min far, Ecaterinas mor, to af vores katte og en meget betydningsfuld og nær ven deres sidste rejse for denne gang til det hinsides. Vi havde mange magiske oplevelser i forbindelse med vores kæres sidste rejser, herunder stærke ritualer, synkroniciteter og kraftoverførsler fra disse særlige sjæle og rejsefæller.


⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼ Livestreaming – globale meditationer

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼

I efteråret 2019 begyndte vi at livestreame vores koncerter og ceremonier. At livestreame var en del af den vision til skabelsen af The Magic Garden, som jeg modtog i 1995. Dengang virkede livestreaming fuldstændig surrealistisk, og der skulle da også gå 24 år, før vi havde fået etableret al den nødvendige teknik, som gjorde livestreaming mulig.


Det føles dybt tilfredsstillende for mig, at livestreaming er blevet til virkelighed, idet vores koncerter og ceremonier nu kan fungere som globale meditationer. En del undersøgelser har indikeret, at når flere mennesker mediterer sammen, kan det have en mærkbar positiv indvirkning på deres omgivelser. Målet med vores globale meditationer er at medvirke til kraftige, positive forandringer på planeten.


I fredags skrev jeg en blogpost om den fantastiske drone, som et kært tribe-medlem har foræret The Magic Garden. Med de filmoptagelser, som dronen har åbnet mulighed for, er vores ceremonier, koncerter og livestreams en holistisk stimulerende sanseoplevelse af musik og visuals. Det oplever jeg dybt tilfredsstillende og meningsfuldt, da det netop er den tankegang, der ligger bag The Magic Garden, nemlig at være et sted, hvor alt hænger organisk sammen.

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼ Coronavirus

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼

Den kraftfulde energi i 2019 gjorde, at vi med spænding så frem mod 2020. Vi blev dog ligesom resten af verden nødt til at forholde os til coronavirussen, som medførte, at vi i løbet af foråret måtte aflyse flere events og sætte meget på hold i en periode.


I sådan en anderledes og uprøvet situation er det en kunst at forholde sig bevægelig og finde nye måder at gøre tingene på.


Her i TMG valgte vi at afholde endags-ceremonier for små grupper, da det blev tilladt, samt at livestreame vores fuldmånekoncerter og små healingsmeditationer fra forskellige steder i haven.

Under normale omstændigheder er det kun vores Patreon-medlemmer, der har adgang til vores livestreams. Vi fornemmede dog et stort behov i triben for at modtage healing og at mærke, at vi trods fysisk afstand stadig var forbundet. Vi var meget glade og taknemmelige for den kærlige modtagelse og feedback på vores offentlige "corona-livestreams".


⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼ Mit livskald

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼

Mit kald i livet er at støtte indre rejsende og søgende sjæle på det, som vi i The Magic Garden kalder Selvopdagelsens Eventyr.


Derfor glædede det mig inderligt, at de offentlige Q&A-livestreams, som jeg lavede i maj og juni i år, nåede ud til så mange mennesker. Det føles dybt meningsfuldt for mig at stille mig til rådighed med de erfaringer, kompetencer og indsigter, som jeg har høstet gennem mange år og at opleve, at de kan være til glæde og gavn for indre rejsende og søgende sjæle.

Vi har siden da modtaget mange henvendelser og haft et væld af nye besøgende her i The Magic Garden.

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼ 20-års bryllupsdag

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼

D. 3. juni i år havde Ecaterina og jeg 20-års bryllupsdag. Ecaterinas tarotkort er Kejserinden, mine er Kejseren og The Fool, og i vores composite-horoskop har vi en diamant. Vi blev viet d. 3.6.2000, hvilket giver tværsummen 11. Der er 11 år imellem os aldersmæssigt, vi bor i nr. 11 på vores vej, 11 musik-albums – ja, vores liv har været fyldt med et hav af 11-taller, der på magisk og synkronistisk vis er flettet ind i The Magic Gardens historie.


20 år er lang tid, og lad mig sige det enkelt og klart: Kærligheden er for mig den største gave, man kan have i livet. Vi er dybt og helt lykkelige sammen og dybt taknemmelige for det eventyr, der dagligt udfolder sig for os. I hele TMG's historie har vores energier fungeret som yin og yang, og det er sådan en stor glæde for os at se og mærke at vores livsprojekt, livsdharma og "kærlighedsfrugt" kan hjælpe og støtte så mange skønne sjæle på deres eget Selvopdagelsens Eventyr.


Vi fejrede dagen med nære venner og havde en meget skøn og berigende aften, hvor Solen velsignede os fra en skyfri himmel.


⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼ Magisk Festival

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼

I september i år fylder vores musikstudio, Axis Mundi Studio, 11 år – endnu et 11-tal på den lange liste af 11-taller i vores liv.


Denne særlige fødselsdag skal naturligvis markeres ved vores årlige Magisk Festival, som i år afholdes d. 5. september. Festivalen vil byde på koncerter, foredrag, diverse alternative behandlinger, fællesspisning m.m.


Ikke mindst vil du få muligheden for at høre mit nye band Electric Shaman, som blev etableret i begyndelsen af året, fyre den max. af i løbet af aftenen. Electric Shaman er født ud af min gamle trio Purple Haze, men nu med et nyt hold af musikere fra eliten af danske musikere, nemlig Asger Steenholdt på bas og Niclas Campagnol på trommer.


Sæt allerede nu kryds i kalenderen d. 5. september og glæd dig til en magisk, festlig, munter og begivenhedsrig dag og aften.

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼ Magisk Festival Team

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼

Vi vil efter sommerferien samle et Magisk Festival Team af frivillige, der får mulighed for at bidrage til den praktiske afvikling af arrangementet og være med til at løfte festivalen til nye højder.


Tænker du allerede nu, at det lige er dig, der er frisk på en billetvagt i porten, at være med til at stille musikgear op, at give en hånd med ved oprydningen eller andet, så send en mail til ecaterina@themagicgarden.dk og meld dig til at være en del af Magisk Festival Teamet.

Vi har desuden et stort ønske om at livestreame hele festivalen og søger derfor også frivillige, der kan føre et kamera i løbet af dagen. Tænder du på den opgave, så skriv endelig til ecaterina@themagicgarden.dk.


⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼ God ferie og på gensyn

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼

Jeg, Ecaterina & The Magic Garden Team takker for første halvdel af 2020 og ønsker dig en skøn og livsberigende sommer – og vi glæder os til at se dig igen efter ferien til nye destinationer, meditationer og transformationer!


Vi holder ferie fra d. 8. juli og er tilbage ”på kontoret” igen d. 27. juli. Vi er offline i hele vores ferie.


Light, love, magic, and blessings,

JacobENGLISH


Dear all in The Magic Garden Tribe, both newcomers and regulars


The summer holidays are approaching, giving me the opportunity to take stock of the first half of 2020 here at The Magic Garden (TMG).


⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼

Powerful transitions

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼

Already during the summer and fall of 2019 we sensed that something big was coming. As if energy were building up and gathering in the direction of a major transformation - death and rebirth.

Within six months, my father, Ecaterina's mother, two of our cats, and a very significant and close friend made their last trip for this time to the beyond. We had many magical experiences in connection with our loved ones’ last journeys, including powerful rituals, synchronicities and power transfers from these special souls and traveling companions.

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼

Live streaming - global meditations

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼

In the fall of 2019, we began to live stream our concerts and ceremonies. Livestreaming was part of the vision for the creation of The Magic Garden that I received in 1995. Back then, livestreaming seemed completely surreal, and it would then take 24 years before we had established all the necessary technology that made livestreaming possible.


It feels deeply satisfying to me that live streaming has come true as our concerts and ceremonies can now act as global meditations. Several studies have indicated that when more people meditate together, it can have a noticeable positive impact on their surroundings. The goal of our global meditations is to contribute to powerful, positive changes on the planet.


Last Friday I posted a blogpost about the amazing drone that a dear tribe member has given The Magic Garden. With the film footage that the drone has opened for, our ceremonies, concerts and livestreams are a holistic stimulating sensory experience of music and visuals. I find that deeply satisfying and meaningful, as that is precisely the reasoning behind The Magic Garden, namely to be a place where everything is organically connected.

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼

Corona virus

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼

The powerful energy in 2019 made us look forward to 2020 with excitement. However, like the rest of the world, we had to deal with the corona virus, which meant that during the spring we had to cancel several events and put a lot on hold for a period.


In such a different and untested situation, it is an art to stay movable and finding new ways of doing things.


Here at TMG, we chose to hold one-day ceremonies for small groups, when that became allowed, as well as livestream our Full Moon concerts and small healing meditations from various locations in the garden.


Under normal circumstances, only our Patreon members have access to our livestreams. However, we felt a great need in the tribe to receive healing and to feel that despite physical distance we were still connected. We were very happy and grateful for the loving reception and feedback on our public "corona livestreams".


⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼

My calling in life

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼

It is my calling in life to support inner travelers and seeking souls on what we at The Magic Garden call the Adventure of Self-Discovery.


That is why I was delighted that the public Q&A livestreams I did in May and June this year reached so many people. It feels deeply meaningful to me to make myself available with the experiences, skills and insights that I have gained over many years and to experience that they can be of benefit and use to inner travelers and seeking souls.


We have since then received many inquiries and had a wealth of new visitors here at The Magic Garden.


⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼

20 years wedding anniversary

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼

On June 3rd this year, Ecaterina and I had our 20-year wedding anniversary. Ecaterina's tarot card is the Empress, mine is the Emperor and the Fool, and in our composite horoscope we have a diamond. We were married on June 3rd 2000 which digit sum is 11. There are 11 years between us in age, we live in no. 11 on our street, 11 music albums – well, our lives have been filled with an ocean of 11s that magically and in a synchronistic way is interwoven into The Magic Garden's history.

20 years is a long time, and let me put it simply: Love is the greatest gift for me in life. We are deeply and utterly happy together and deeply grateful for the adventure that unfolds daily for us. Throughout TMG's history, our energies have served as yin and yang, and it is such a great pleasure for us to see and feel that our life project, life Dharma and "love fruit" can help and support so many beautiful souls on their own Adventure of Self-Discovery.


We celebrated the day with close friends and had a very beautiful and enriching evening where the Sun blessed us from a cloudless sky.

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼

Magic Festival

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼

In September this year, our music studio, Axis Mundi Studio, will turn 11 - another 11 on the long list of 11s in our lives.


This special birthday must of course be marked by our annual Magic Festival, which this year will be held on September 5th. The festival will offer concerts, lectures, various alternative treatments, joint dining, and more.


To top things off, my new band Electric Shaman that was formed earlier this year, will be playing during the evening – and I’m certain we will take your breath away. Electric Shaman was born out of my old trio Purple Haze, but now with a new team of musicians from the elite of Danish musicians, namely Asger Steenholdt on bass and Niclas Campagnol on drums.

Tick the calendar now on September 5th and look forward to a magical, festive, cheerful and eventful day and evening.

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼

Magic Festival Team

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼

After the summer holidays, we will gather a Magic Festival Team of volunteers who will have the opportunity to contribute to the practical running of the event and help lift the festival to new heights.


Do you right this moment think that you are just fresh on taking a turn checking tickets in the gate, helping set up music gear, lending a hand at the cleanup etc., then send an email to ecaterina@themagicgarden.dk and sign up to be part of the Magic Festival Team.


We also have a great desire to live stream the entire festival and are therefore also looking for volunteers who can carry a camera during the day and film from here and there. If this task speaks to you, then you are most welcome to write to ecaterina@themagicgarden.dk.

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼

Happy holidays and see you soon

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼

I, Ecaterina & The Magic Garden Team thank you for the first half of 2020 and wish you a wonderful and life-enriching summer - and we look forward to seeing you again after the holidays for new destinations, meditations and transformations!


We are on vacation from July 8th and are back "in the office" again on July 27th. We are offline throughout our vacation.


Light, love, magic, and blessings,

Jacob

67 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page