top of page

tors. 17. sep.

|

Q and A

Live Q&A session w/Jacob Moth

Registration is Closed
See other events
Live Q&A session w/Jacob Moth
Live Q&A session w/Jacob Moth

Tid og Placering

17. sep. 2020, 19.00 – 21.00

Q and A

Om Eventet

►English version below. 

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼ 

Live Q&A session w/Jacob Moth 

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼

Det er mit kald i livet at støtte indre rejsende og søgende sjæle på det, som vi i The Magic Garden kalder Selvopdagelsens Eventyr.

Derfor føles det dybt meningsfuldt for mig, at så mange mennesker har set og fået glæde af mine sidste to Q&A sessions i maj og juni.

Vi har siden da oplevet et væld af nye besøgende her i The Magic Garden og modtaget mange henvendelser fra søgende sjæle.

På baggrund af den store interesse gentager vi succesen d. 17. september kl. 19.00.

Formålet med disse månedlige Q&A sessioner er at give alle jer derude - dig der søger efter dybere mening, kærligere fællesskaber og personlig udvikling - muligheden for at stille mig spørgsmål om alt det, der optager dig i forhold til Selvopdagelsens Eventyr.

Jeg har allerede modtaget en del spørgsmål, og ét af dem er: “Du siger, at The Magic Garden er en moderne gralsborg. Hvad mener du med det? Hvad er en gralsborg, og hvad betyder den myte for mit Selvopdagelsens Eventyr?”

I forbindelse med Magisk Festival d. 26. september synes jeg, at dette spørgsmål er særdeles relevant, og jeg vil derfor ud over de andre spørgsmål, fortælle gralsmyten i dens helhed og belyse, hvordan The Magic Garden og Selvopdagelsens Eventyr er flettet sammen med denne myte.

Alle dine spørgsmål kan sendes til info@themagicgarden.dk, hvorefter så mange spørgsmål som muligt vil blive besvaret live under Q&A sessionen.

Så send mig dine spørgsmål, sæt kryds i kalenderen, og glæd dig til at dykke dybt ind i Selvopdagelsens Eventyr sammen med mig, Jacob Moth, live den 17. september på vores Facebook-side - The Magic Garden.

Dette er den sidste offentlige live Q&A session i denne omgang. For alle, der er medlemmer af The Magic Garden, er der hver måned Q&A sessions og meget, meget mere.

Blessings, Jacob

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼ 

ENGLISH 

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼

It is my calling in life to support inner travelers and seeking souls on what we at The Magic Garden call the Adventure of Self-discovery.

That is why it feels deeply meaningful to me that so many people have seen and benefited from my last two Q&A sessions in May and June.

We have since then experienced a wealth of new visitors here at The Magic Garden and received many inquiries from seeking souls.

Based on this great interest, we repeat the success on September 17th at 7 PM.

The purpose of these monthly Q&A sessions is to give all of you out there - you who are searching for deeper meaning, loving communities and personal development - the opportunity to ask me questions about everything that concerns you in relation to the Adventure of Self-discovery.

I have already received a number of questions, and one of them is: “You say that The Magic Garden is a modern grail castle. What do you mean by that? What is a grail castle, and what does that myth mean for my Adventure of Self-Discovery?”

In connection with Magic Festival on September 26th, I think that this question is very relevant, and I will therefore, in addition to the other questions, tell the Grail Myth in its entirety and shed light on how The Magic Garden and the Adventure of Self-Discovery are intertwined with this myth.

All your questions can be sent to info@themagicgarden.dk, after which as many questions as possible will be answered live during the Q&A session.

So send me your questions, tick the calendar, and look forward to delving deep into the Adventure of Self-Discovery with me, Jacob Moth, live on September 17th on our Facebook page - The Magic Garden.

This is the last public live Q&A session this time around. For everyone who is a member of The Magic Garden, there are monthly Q&A sessions and much, much more.

Blessings, Jacob

Share This Event

bottom of page