top of page

Sun, Jul 05

|

The Magic Garden v/Jacob Sebastian Rose

Have- og være sammen-dag / Gardening and community day

Registration is Closed
See other events
Have- og være sammen-dag / Gardening and community day
Have- og være sammen-dag / Gardening and community day

Time & Location

Jul 05, 2020, 10:00 AM – 5:00 PM

The Magic Garden v/Jacob Sebastian Rose , Kronprinsessevej 11, 3480 Fredensborg, Denmark

About the Event

►English version below.  

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼ 

Have- og være sammen-dag / Gardening and community day 

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼  

Tusind tak til alle jer, der har været med til de sidste to have- og være sammen-dage. Det er mindblowing at se, hvad vores fælles indsats har betydet for havens fremtoning. Flere tårne og skulpturer fremstår tydelige, der er en begyndende skarphed over buske og træers linjer, og ukrudt er fjernet fra flere bede med blomster. Smukt!   Vi kan slet ikke få nok af tribe-samvær og havearbejde, og derfor inviterer vi dig til endnu en have- og være sammen-dag på søndag d. 5. juli kl. 10.00-17.00.  The Magic Garden er vores communitys og tribes base, og alle er velkomne, såvel nytilkomne som ”gamle i gårde”.  

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼ 

Formålet med have- og være sammen-dagen 

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼

 ►Der er et hav af praktiske opgaver forbundet med at passe, pleje og vedligeholde The Magic Garden, så stedet er i tiptop stand. På have- og være sammen-dagen kan vi kombinere hyggeligt, varmt og muntert samvær med i fællesskab at få praktiske og nødvendige opgaver fra hånden.

 ►Energien i hele The Magic Garden er høj og kraftfuld. På havedagen har du mulighed for at mærke og forbinde dig med denne særlige kraft og energi. 

 ►Du kan gå på opdagelse i havens forskellige områder, der er forbundet med hver deres arketypiske energi, som du kan tune ind på. Dermed bliver havedagen en form for havemeditation og haveterapi og kan derfor med fordel bruges til at integrere og bearbejde oplevelser fra indre rejser, eller fungere som en del af forberedelsen til en rejse. 

 ►Som rejsende er det rart og givende at være en del af et fællesskab, og netop det er havedagen særdeles velegnet til. Under lugningen af et bed og nedskæring af diverse klatreplanter er det muligt at få en god snak, etablere nye kontakter og venskaber samt mærke samhørighed med ligesindede. Du "bonder" på den måde både med andre, med hele stedet og med os, der er stedets "keepere". Samværet er dermed med til at skabe tillid, åbenhed og tryghed, og du kan få vendt nogle af de emner, som du er optaget af og har brug for i forhold til dit Selvopdagelsens Eventyr. 

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼ 

Program (cirkatider) 

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼ Kl. 10.00: Ankomst og formiddagsmeditation. Kl. 10.20: Vi går i haven og arbejder. kl. 13.00: Fælles spisning. Alle medbringer en ret til vores fælles frokost. Kl. 14.00: Vi fortsætter med havearbejdet. Kl. 16.45: Afslutningsritual og tak for i dag.  

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼ 

Arbejdsopgaver

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼ 

►Træværk flere steder trænger til at blive slebet og behandlet. 

►Planetsymboler trænger til slibning og maling. 

►Træer og flere klatreplanter beskæres. 

►Halvtag over træpilletank repareres. 

►Skulpturer behandles. 

►Ledninger til lyskæder forbindes. 

►Lugning på stier, i bede og ved buske.  

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼ 

Medbring 

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼ 

►Arbejdstøj og arbejdshandsker. 

►En ret til vores fælles frokost. 

►Haveredskaber (hvis du har nogen) – beskærersaks, grensaks, planteske, plantegaffel, ukrudtsjern, fliserenser, rive, skuffejern, buskrydder, ja, alle redskaber er velkomne, også de elektriske.  Vi har maling, olie, pensler og en del haveredskaber, men medbring gerne dine egne, hvis du har nogen.  

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼

 Tilmelding 

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼

 Send en mail til ecaterina@themagicgarden.dk med besked om, at du deltager, så vi har en fornemmelse af, hvor mange vi bliver. Du er velkommen til at tage familien med.  

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼ 

Parkering

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼

For at vise hensyn til vores naboer foregår al parkering på Slotsgade, som ligger ca. 222 meter fra Kronprinsessevej 11. Du er velkommen til at parkere kortvarigt foran huset og bære eventuelt havegrej ind, hvorefter vi beder dig parkere din bil på Slotsgade. På forhånd tak!  

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼ 

Fuldmånekoncert kl. 19.00 samme dag 

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼ 

Deltager du i have- og være sammen-dagen, er du velkommen til at deltage gratis i aftenens fuldmånekoncert, som begynder kl. 19.00.   Have- og være sammen-dagen slutter kl. 17.00, og i tidsrummet mellem kl. 17.00-19.00 er vi optaget af forberedelser i forbindelse med koncerten.   I det tidsrum har du mulighed for at finde et sted at spise aftensmad i Fredensborg. Du er også velkommen til at hente noget mad i byen og spise det i haven.    

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼ 

Flere havedage og Magisk Festival 

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼ 

Vi afholder flere havedage efter sommerferien, så haven kommer til at skinne og fremstå toptunet til Magisk Festival, som afholdes d. 5. september. Datoer og nærmere info. følger både om havedage og Magisk Festival.  Vi glæder os til at se dig!  Light, love, magic, and blessings, Jacob, Ecaterina & The Magic Garden Team  

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼ 

ENGLISH 

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼

Thank you to all of you who have been participating in the last two gardening and community days. It is mindblowing to see what our joint efforts have meant to the appearance of the garden. Several towers and sculptures are visible, there is a beginning sharpness over the lines of shrubs and trees, and weeds have been removed from several beds of flowers. Beautiful!  We cannot get enough of tribe togetherness and gardening, so we invite you to another gardening and community day on Sunday July 5th at 10.00 AM to 5.00 PM.  The Magic Garden is our community’s and tribe’s base, and everyone is welcome, both newcomers and regulars.  

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼

 The purpose of the gardening and community day 

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼  

► There are a lot of practical tasks associated with tending, nurturing, and maintaining The Magic Garden in prime condition. On the gardening and community day, we can combine cozy, warm and cheerful togetherness along with getting practical and necessary tasks from hand.  

►The energy throughout The Magic Garden is high and powerful. On the gardening day, you have the opportunity to feel and connect with this special power and energy.  

►You can go exploring the different areas of the garden, each with its own archetypal energy that you can tune into. Thus, the gardening day become a form of garden meditation and garden therapy and can therefore be used to integrate and process experiences from inner journeys, or to function as part of the preparation for a journey.  

►As a traveler, it is nice and rewarding to be part of a community, and this is exactly what the gardening day is very suitable for. During the weeding of a bed and trimming various climbing plants it is possible to have a good talk, establish new contacts and friendships as well as feel connectedness with like-minded people. This way you can both bond with others, with the whole place and with us who are the "keepers" of the place. Being together helps create trust, openness and security, and you can discuss some of the topics that you are concerned with and need in relation to your Adventure of Self-discovery.  

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼ 

Program (approx. schedule) 

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼

 10.00 AM: Arrival and morning meditation. 10.20 AM: Working in the garden. 1.00 PM: Joint dining. Everyone brings a dish for our shared lunch. 2.00 PM: Continue with gardening. 4.45 PM: Ending ritual and thanks for today.  

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼

Tasks 

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼ 

►Woodwork in several places needs to be sanded and treated. 

►Planet symbols need grinding and painting. 

►Trees and more climbing plants need pruning. 

► Half roof over wooden pellet tank needs repairing. 

►Sculptures need treating. 

►Connecting light chain wires. 

►Weeding of paths, beds and bushes.  

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼ 

Bring 

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼ 

►Workwear and gloves. 

►A dish for our shared lunch. 

►Garden tools (if you have any) - pruning shears, branch scissors, plant spoon, vegetable fork, weed iron, tile cleaner, rake, drawer iron, bush cutter, yes, all tools are welcome, including the electric ones.  We have paint, oil, brushes and some garden tools, but you are most welcome to bring your own garden tools if you have any.  

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼ 

Registration 

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼ 

Send an email to ecaterina@themagicgarden.dk notifying that you are participating, so we have a sense of how many we will be. Feel free to bring your family with you.  

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼ 

Parking 

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼ 

For the consideration of our neighbors, all parking is done at Slotsgade, located approximately 222 meters from Kronprinsessevej 11. You are welcome to briefly park in front of The Magic Garden, and carry in any garden tools, and then park your car at Slotsgade. Thanks in advance!  

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼ 

Full Moon concert at 7.00 PM the same day 

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼ 

If you participate in the gardening and community day, you are most welcome to attend the evening’s Full Moon concert for free. The concert begins at 7.00 PM.  The gardening and community day ends at 5.00 PM, and from 5.00 PM to 7.00 PM we are busy with preparations for the concert.  During that time you have the opportunity to find a place to eat dinner in Fredensborg. You are also welcome to pick up some food in town and eat it in the garden.  

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼ 

More gardening days + Magic Festival 

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼ 

We hold several gardening days after the summer holidays, so the garden will shine and appear top tuned for the Magic Festival, which will be held on September 5th. Dates and details follows for both gardening days and Magic Festival.  We look forward to seeing you!  Light, love, magic, and blessings, Jacob, Ecaterina & The Magic Garden Team

Share This Event

bottom of page