top of page

Tue, Nov 03

|

The Magic Garden

Integrationsaften / Integration Evening

Registration is Closed
See other events
Integrationsaften / Integration Evening
Integrationsaften / Integration Evening

Time & Location

Nov 03, 2020, 6:00 PM – 9:00 PM GMT+1

The Magic Garden, Kronprinsessevej 11, 3480 Fredensborg, Denmark

About the Event

►English version below.

Kære søgende og rejsende i indre rum

Jeg inviterer dig hermed til integrationsaften, hvor du har mulighed for at arbejde dybtgående med oplevelser og indsigt fra dine indre rejser samt tilbringe tid med ligesindede.

Alle er velkomne, såvel nytilkomne som ”gamle i gårde”.

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼

Formålet med integrationsaftenen

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼

Hensigten med denne integrationsaften er at tilbyde dig støtte og mulighed for at lære kunsten at integrere livsforandrende oplevelser fra dine bevidsthedsrejser.

I forhold til kraftfulde indre rejser, understreger jeg altid, at en rejse består af tre forskellige faser:

1) Forberedelsen,

2) Rejsen i sig selv og

3) Integrationen.

Jeg har altid oplevet et presserende behov for at praktisere dette, og nu vil det være let og muligt for dig, der deltager.

Vi afholder integrationsaften den første tirsdag i hver måned (undtagen under ferier). Deltager du i flere af disse aftenener får du mulighed for at opbygge et stort repertoire af integrationsteknikker og -metoder.

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼

Teknikker og metoder til integration

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼

Erfaringer, indsigter, problemer, gestalter eller hvad det måtte være, som det er nødvendigt at arbejde på i løbet af denne aften, vil blive behandlet, fortolket og integreret via et bredt spektrum af forskellige teknikker og metoder - drømmeterapi, kropsterapi, astroterapi, tarot, gestaltterapi, visualisering, positiv bekræftelse, shamanistisk praksis eller katharsis-terapi. Vi vil øve alle disse teknikker og metoder, og du lærer færdigheder og værktøjer til at gøre mere af dette selv eller sammen med andre.

Mit mål er at udstyre dig med al den relevante viden og færdigheder, som jeg kan, for at gøre dig så selvkørende som muligt på dit eget Selvopdagelsens Eventyr.

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼

Mit curriculum

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼

Jeg antager, at de fleste af jer kender mig og min baggrund for at gøre dette. Men for de af jer, der ikke kender så meget til mig, er her en kort oversigt over min uddannelsesbaggrund, der ligger til grund for at praktisere integration og psykoterapi:

Da jeg var 17 år, fik jeg af en meget intens shamanistisk indvielseskrise. Jeg opfatter denne som et kald fra de højere kræfter – mit kald til eventyr. Jeg droppede ud af almindelig skole og lavede min egen læseplan samt studerede og praktiserede forskellige spirituelle traditioner og psykoterapi.

Mine hovedlærere i psykoterapeutiske metoder og teknikker var Jørgen Lumbye og Klaus Gormsen.

Jørgen Lumbye var en førende pioner inden for psykedelisk terapi, undervist af den verdenskendte Dr. Stanislav Grof.

Klaus Gormsen var og er stadig en fantastisk og absolut ekstraordinær underviser i psykoterapi i teori og praksis uden at involvere substanser. Det, der gør ham unik, er, at han har implementeret teknikker og metoder fra førende verdensomspændende pionerer. Fritz Perls, der opfandt gestaltterapi, Dr. Arthur Janov - primærterapi, Dr. Carl Gustav Jung - drømmeterapi, for blot at nævne nogle få. Klaus udviklede et system, som han kaldte Gensidig Terapi. Fra 1985 til 1994 tog jeg alle hans kurser, øvede alle disse teknikker i grupper i mange år og gjorde dem til en integreret del af mit liv.

Jeg har deltaget i andre relevante seminarer med Stanislav Grof, Terence McKenna, Michael Barnett, Art Reade m.fl., og jeg har uddannet mig til yogalærer hos den danske førende yogalærer Torben Blond.

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼

Sted

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼

The Magic Garden

Kronprinsessevej 11

3480 Fredensborg

Når du ankommer til Kronprinsessevej 11, ser du en bred og tre meter høj træstub og til højre en stor, grøn port. Gå ind gennem porten og gå gennem haven til det bageste hus.

Integrationsaftenen foregår i Axis Mundi Studios specielt designede Rundsal.

The Magic Garden er et moderne tempel, som er designet til at være et særlig egnet sted til dyb meditation og transformation.

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼

Parkering

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼

For at vise hensyn til vores naboer foregår al parkering på Slotsgade, som ligger ca. 222 meter fra Kronprinsessevej 11. På forhånd tak!

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼

Pris og betaling

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼

Pris: Kr. 280,-.

Der er 12 pladser, og du køber din billet på forhånd via vores hjemmeside.

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼

Vi ses

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼

Integrationsaftenen vil foregå på dansk eller engelsk afhængig af, hvem der deltager.

Jeg ser frem til at se dig.

Light, love, magic, and blessings,

Jacob

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼

ENGLISH

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼

Dear seeker and traveler in inner space

I hereby invite you to integration evening where you have the possibility to work in depth with experiences and insights from your inner journeys and spend time with like-minded people.

Everyone is welcome, both newcomers and regulars.

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼

The purpose of the integration evening

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼

The intention with this integration evening is to give you the support and the possibility to figure out the art of how to integrate life-transforming experiences resulting from your journeys in consciousness.

When undertaking powerful inner journeys, I always emphasize that a journey is made up of three different phases:

1). The preparation,

2). The journey itself and

3). The integration.

I have always experienced an urgent need to practice this, and now it will be easy and possible for you who participate.

We hold integration evening on the first Tuesday of each month (except during holidays). If you participate in several of these evenings you will have the opportunity to build a large repertoire of integration techniques and methods.

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼

Techniques and methods for integration

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼

The experiences, insights, issues, gestalts or whatever it might be, which need to be worked on during these evenings, will get processed, interpreted and integrated by a wide spectrum of various techniques and methods - dream therapy, body therapy, astrotherapy, tarot, gestalt therapy, visualization, positive affirmation, shamanic practice or katharsis therapy. We will practice all of these techniques and methods, and you will learn skills and tools to do more of this by yourself or with each other.

My goal is to equip you with all the relevant knowledge and skills I can to make you as successful as possible on your own Adventure of Self-discovery.

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼

My curriculum

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼

I guess most of you know me and my background for doing this. But for those of you who don’t know me so much, here is a short summary of my education that allows me to practice the art of integration and psychotherapy:

When I was 17 years old, I suffered from a very intense shamanic initiatory crisis. I understand this as a call from the higher powers - my call for adventure. I dropped out of ordinary school and made my own curriculum and studied and practiced various spiritual disciplines and psychotherapy.

My main teachers in psychotherapeutic methods and techniques was Jørgen Lumbye and Klaus Gormsen.

Jørgen Lumbye was a leading pioneer in psychedelic therapy taught by the world-renowned Dr. Stanislav Grof.

Klaus Gormsen was and still is an amazing and absolutely extraordinary teacher in psychotherapy in theory and practice without involving substances. What makes him unique is that he has implemented techniques and methods from leading worldwide pioneers. Fritz Perls who invented gestalt therapy, Dr. Arthur Janov - primal therapy, Dr Carl Gustav Jung - dream therapy, to name but a few. Klaus developed a system he called Mutual Therapy. From 1985 to 1994 I took all his courses and practiced all these techniques in groups for many many years and made them an integral part of my life.

I have participated in other relevant seminars with Stanislav Grof, Terence McKenna, Michael Barnett, Art Reade, and more, and I was educated as a yoga teacher at the Danish leading yoga teacher Torben Blond.

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼

Place

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼

The Magic Garden

Kronprinsessevej 11

3480 Fredensborg

When you arrive at Kronprinsessevej 11, you see a wide and three meters high tree stump and to the right a large, green gate. Enter through the gate and walk through the garden to the rear house. The integration evening takes place in Axis Mundi Studios' specially designed Roundhall.

The Magic Garden is a modern temple designed to be a particularly suitable place for deep meditation and transformation.

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼

Parking

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼

To show consideration for our neighbors, all parking is done on Slotsgade, which is located approx. 222 meters from Kronprinsessevej 11. Thanks in advance!

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼

Price and payment

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼

Price: DKK 280.

There are 12 spots, and you buy your ticket in advance via our website.

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼

See you

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼

The integration evening will be in Danish or English depending on who participates.

I look so much forward to seeing you.

Light, love, magic, and blessings,

Jacob

Tickets

  • Access to Integration Evening

    DKK 280.00
    Sale ended

Total

DKK 0.00

Share This Event

bottom of page