top of page
DJI_0247.JPG

Integral Transpersonlig Psykoterapeut

Til september 2021 opretter skaberen af The Magic Garden, den moderne visionære shaman Jacob Moth, The Magic Garden Academy, der udbyder en 4-årig uddannelse.

Til september 2021 opretter skaberen af The Magic Garden, den moderne visionære shaman Jacob Moth, The Magic Garden Academy, der udbyder en 4-årig uddannelse i at blive dét, som han benævner:

Integral Transpersonlig Psykoterapeut

Under uddannelsen til Integral Transpersonlig Psykoterapeut kommer den studerende ud på sit livs største, mest intense og dybe selvopdagelseseventyr.

Uddannelsens formål er at gøre den studerende til en fuldbefaren indre rejsende, der med en bred vifte af teknikker og metoder samt en omfattende teoretisk baggrund, vil være i stand til at støtte og guide spirituelt søgende sjæle og psykonauter på deres eget Selvopdagelsens Eventyr.

Uddannelsen består af to 2-årige forløb. Efter det første 2-årige forløb bliver den studerende Integral Transpersonlig Praktiker, og efter den 2-årige overbygning er den studerende uddannet som Integral Transpersonlig Psykoterapeut.

Der afholdes informationsaften om uddannelsen d. 22. juni kl. 19.00-21.00 i The Magic Garden, Kronprinsessevej 11, 3480 Fredensborg.

Interesserede tilmelder sig informationsaftenen ved at skrive til info@themagicgarden.dk.

 

Her en kort introduktion til uddannelsen:

 • Hvert studieår vil der være 3 undervisningsmoduler á 4 dage, hvor den studerende vil blive undervist og trænet i et bredt spektrum af psykoterapeutiske og shamanistiske teknikker og metoder samt relevant teori. Undervisningen og træningen vil bl.a. bestå af Transpersonlig Psykologi, drømmeterapi, kropsterapi, astroterapi, aktiv lytning, visualisering, shamanistiske rejser, påkaldelser, tarot, arketypisk astrologi, indføring i heltens rejse mv.

 • På undervisningsmodulerne vil den studerende desuden modtage undervisning og træning i, hvordan man bearbejder og integrerer oplevelser fra dybe sessioner og ceremonier med det helliges teknologier.

 • Undervisningsmodulerne ligger fra torsdag til søndag med i alt 30 lektioner fordelt på otte lektioner torsdag, fredag og lørdag og seks lektioner om søndagen. Der tillægges tid til pauser.

 • Andet studieår af praktikerforløbet kulminerer i en vision quest i Norges vildmark.

 • Hvert studieår skal den studerende minimum hvert kvartal foretage én dyb indre rejse med det helliges teknologier enten ved deltagelse i ceremonier, kvindeforløb (kun kvindelige studerende) eller individualsessioner. Mindst en af disse rejser skal være en individualsession, men det er en fælles vurdering, hvad der er mest hensigtsmæssigt for den studerende på vedkommendes egen rejse. Før den studerende er fuldt uddannet som Integral Transpersonlig Psykoterapeut, skal vedkommende i alt have taget minimum 22 indre rejser.

 • Den studerende vil få praktisk erfaring med at støtte indre rejsende ved at være i træningsforløb som lærling under både ceremonier, kvindeforløb (kun kvindelige studerende) og individuelle sessioner. Den studerende skal deltage som lærling ved minimum seks indre rejser om året. Den studerende vil modtage supervision både før og efter disse træningsforløb.

 • Hvert år er der et pensum af litteratur, som den studerende skal læse og sætte sig godt ind i.

 • Den studerende skal deltage i en studiegruppe med medstuderende. I studiegruppen afprøver og træner den studerende uddannelsens forskellige teknikker og metoder i praksis. På den måde får den studerende et omfattende førstehåndskendskab til de grundlæggende teknikker og metoder samt de forskellige bevidsthedstilstande, som man rejser i som psykonaut. Formålet med studiegruppen er samtidig, at den studerende har et fællesskab af ligesindede, som vedkommende kan dele sine egne processer med, og som dermed kan fungere som værdifulde "rejsemakkere" og sparringspartnere under studiet. Studiegruppen mødes mindst én gang månedligt undtagen i juli måned i forbindelse med sommerferien.

 • Der vil være afsluttende prøver for at sikre, at den studerende har forstået og integreret uddannelsens teori samt teknikker og metoder. Der vil altså være både teoretiske og praktiske prøver.

 • Uddannelsen koster kr. 33.000,- pr. år plus udgifter til den studerendes egne indre rejser og diverse studiemateriale. Supervision er inkluderet i prisen. Uddannelsen er fritaget for moms.

 • Den årlige udgift på kr. 33.000,- afregnes med kr. 3.000,- pr. måned i 11 måneder pr. år. Juli måned er betalingsfri.

 • Udgiften for indre rejser pr. år vil minimum være kr. 18.700,-. Udgiften afhænger af, hvilke typer af indre rejser den studerende vælger at foretage.

 • Prisen for vision quest i Norge meldes ud i løbet af andet studieår.

 • Der er et depositum på kr. 11.000,- ved begyndelsen af både praktikerforløbet og psykoterapeutforløbet. Dette depositum får den studerende retur ved afslutningen af hvert af de to 2-årige forløb.

 • Forplejning og evt. overnatning er ikke inkluderet i prisen. Overnatning kan ske i lokalområdet (på nærliggende B&B eller den lokale kro).

 • Der kræves fysisk fremmøde af den studerende til al undervisning og træning samt til supervision før deltagelse som lærling ved ceremonier, kvindeforløb og individualsessioner. Supervision efter ceremonier, kvindeforløb og individualsesessioner foregår enten online eller i forlængelse af disse.

 • Den studerende kan have max. 10% fravær under uddannelsen, og orlov er ikke en mulighed.

 • For at blive taget i betragtning til uddannelsen udfyldes et ansøgningsskema. Hvis ansøger anses som kvalificeret, vil vedkommende blive indkaldt til en samtale. Ansøgningsskemaet og samtalen vil tilsammen danne grundlag for enten optagelse på studiet eller afslag.

 • Ansøgningsfristen for optagelse på studiet er d. 22. august 2021, og uddannelsen begynder ultimo september/primo oktober (præcise datoer udmeldes snarest).

 • Der er plads til 12 studerende på uddannelsen.

 • Til orientering er studiehåndbogen for uddannelsen tillige med ansøgningsskemaet under udarbejdelse og kan i løbet af kort tid ses på TheMagicGarden.dk under fanen Academy.  

 

Alle henvendelser vedr. uddannelsen sendes via mail til ecaterina@themagicgarden.dk.

 

Uddannelsens hovedunderviser er Jacob Moth:

Jacob har gennem hele sit liv praktiseret alle de teknikker og metoder, der undervises i på uddannelsen. Ud over at være en meget erfaren indre rejsende er Jacob særdeles belæst og dermed velfunderet i teori. Se Jacobs biografi på website: TheMagicGarden.dk.

Uddannelsen er primært baseret på Stanislav Grofs omfattende bevidsthedsforskning i det helliges teknologier samt hans verdensbillede og bevidsthedslandkort. Dette kaldes Transpersonlig Psykologi.

Uddannelsen inkluderer samtidig teori og praksis fra både Ken Wilber, Jung, Freud, Reich og forskellige spirituelle systemer.

Det er således en uddannelse, der integrerer i ordets videste forstand, hvilket er baggrunden for, at Jacob kalder uddannelsen for Integral Transpersonlig Psykoterapeut.

Der vil optræde gæsteundervisere i løbet af uddannelsen bl.a. tarot- og astrologimester Derek Seagrief.

Jacobs baggrund og bevæggrund for at etablere uddannelsen er følgende:

I denne omskiftelige tid på planeten er der et stigende antal mennesker, der søger terapi, healing og transformation gennem det helliges teknologier. Da der dog ikke findes nogen officiel uddannelse i denne form for psykoterapeutiske praksis, ser Jacob et behov for at uddanne psykoterapeuter, der har viden, kompetencer og erfaring inden for dette felt.

Jacobs egne læremestre er enten draget til det hinsides eller har trukket sig tilbage pga. alderdom. Jacob ser nu sig selv på det sidste skridt af Heltens Rejse - return with the elixir - og føler et dybt kald indefra til at videregive sin viden og erfaring gennem sin nye uddannelse.

Vi her i the Magic Garden ser i høj grad frem til et fremtidigt samarbejde med de studerende, der gennemgår uddannelsen og består alle prøverne og dermed kan kalde sig Integral Transpersonlig Psykoterapeut.

Vi ser et netværk for os af fagligt og praktisk velfunderede og kompetente samarbejdspartnere, der kan være med til at løfte denne nye psykoterapeutiske praksis i flok.

Light, love, magic & blessings,

Jacob Moth & The Magic Garden Team

Anchor 1
bottom of page