top of page

søn. 23. aug.

|

The Magic Garden

Toptuning af haven til Magisk Festival – Top tuning of the garden for Magic Festival

Registration is Closed
See other events
Toptuning af haven til Magisk Festival –  Top tuning of the garden for Magic Festival
Toptuning af haven til Magisk Festival –  Top tuning of the garden for Magic Festival

Tid og Placering

23. aug. 2020, 10.00 – 17.00

The Magic Garden, Kronprinsessevej 11, 3480 Fredensborg, Denmark

Om Eventet

►English version below.

Vi inviterer dig hermed til toptuning af The Magic Garden til Magisk Festival.

The Magic Garden er vores communitys og tribes base, og alle er velkomne, såvel nytilkomne som ”gamle i gårde”.

Kun hvis det siler ned, aflyser vi dagen. Ellers gennemfører vi med regntøj på.

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼ 

Formålet med dagen

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼

Formålet med dagen er at klargøre og toptune haven til Magisk Festival, som løber af stablen d. 5. september.

Vi kalder normalt disse dage for ”Have- og være sammen-dage”, hvis formål er beskrevet i nedenstående fire punkter. Disse punkter er naturligvis som altid i fokus også denne dag.

►Der er et hav af praktiske opgaver forbundet med at passe, pleje og vedligeholde The Magic Garden, så stedet er i tiptop stand. På have- og være sammen-dagen kan vi kombinere hyggeligt, varmt og muntert samvær med i fællesskab at få praktiske og nødvendige opgaver fra hånden.

►Energien i hele The Magic Garden er høj og kraftfuld. På havedagen har du mulighed for at mærke og forbinde dig med denne særlige kraft og energi.

►Du kan gå på opdagelse i havens forskellige områder, der er forbundet med hver deres arketypiske energi, som du kan tune ind på. Dermed bliver havedagen en form for havemeditation og haveterapi og kan derfor med fordel bruges til at integrere og bearbejde oplevelser fra indre rejser, eller fungere som en del af forberedelsen til en rejse.

►Som rejsende er det rart og givende at være en del af et fællesskab, og netop det er havedagen særdeles velegnet til. Under lugningen af et bed og nedskæring af diverse klatreplanter er det muligt at få en god snak, etablere nye kontakter og venskaber samt mærke samhørighed med ligesindede. Du "bonder" på den måde både med andre, med hele stedet og med os, der er stedets "keepere". Samværet er dermed med til at skabe tillid, åbenhed og tryghed, og du kan få vendt nogle af de emner, som du er optaget af og har brug for i forhold til dit Selvopdagelsens Eventyr.

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼ 

Program (cirkatider)

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼

Kl. 10.00: Ankomst.    

Kl. 10.20: Vi går i haven og arbejder.    

Kl. 13.00: Fælles meditation og mulighed for at stille spørgsmål.

Kl. 13.30: Fællesspisning. Alle medbringer en ret til vores fælles frokost.  

Kl. 14.00: Vi fortsætter med havearbejdet.    

Kl. 17.00: Tak for i dag.  

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼  

Arbejdsopgaver 

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼    

►Træværk flere steder trænger til at blive slebet og behandlet.    

►Planetsymboler trænger til slibning og maling.    

►Træer og flere klatreplanter beskæres.    

►Halvtag over træpilletank repareres.    

►Skulpturer behandles.    

►Ledninger til lyskæder forbindes.    

►Lugning på stier, i bede og ved buske.

 

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼  

Medbring 

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼     

►Arbejdstøj og arbejdshandsker.     

►En ret til vores fælles frokost.     

►Haveredskaber (hvis du har nogen) – beskærersaks, grensaks, planteske, plantegaffel, ukrudtsjern, fliserenser, rive, skuffejern, buskrydder, ja, alle redskaber er velkomne, også de elektriske.       Vi har maling, olie, pensler og en del haveredskaber, men medbring gerne dine egne, hvis du har nogen. 

 

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼  

Tilmelding 

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼     

Send en mail til ecaterina@themagicgarden.dk med besked om, at du deltager, så vi har en fornemmelse af, hvor mange vi bliver. Du er velkommen til at tage familien med.

 

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼  

Parkering 

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼     

For at vise hensyn til vores naboer foregår al parkering på Slotsgade, som ligger ca. 222 meter fra Kronprinsessevej 11. Du er velkommen til at parkere kortvarigt foran huset og bære eventuelt havegrej ind, hvorefter vi beder dig parkere din bil på Slotsgade. På forhånd tak!     

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼  

Magisk Festival 

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼   

Sæt kryds i kalenderen og glæd dig til Magisk Festival d. 5. september.     

Vi glæder os til at se dig!     

Light, love, magic, and blessings,   

Jacob, Ecaterina & The Magic Garden Team 

 

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼  

ENGLISH 

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼

We hereby invite you to top tuning of The Magic Garden for Magic Festival.

The Magic Garden is our community’s and tribe’s base, and everyone is welcome, both newcomers and regulars.

Only if it rains very much will we cancel the day. Otherwise, we carry on wearing rainwear.

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼  

The purpose of the day 

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼     

The purpose of the day is to prepare and toptune the garden for Magic Festival, which will be held on September 5th.

We usually call these days "Gardening and community days", the purpose of which is described in the four points below. Of course, as always, these points are in focus today.

►There are a lot of practical tasks associated with tending, nurturing, and maintaining The Magic Garden in prime condition. On the gardening and community day, we can combine cozy, warm and cheerful togetherness along with getting practical and necessary tasks from hand.    

►The energy throughout The Magic Garden is high and powerful. On the gardening day, you have the opportunity to feel and connect with this special power and energy.    

►You can go exploring the different areas of the garden, each with its own archetypal energy that you can tune into. Thus, the gardening day become a form of garden meditation and garden therapy and can therefore be used to integrate and process experiences from inner journeys, or to function as part of the preparation for a journey.    

►As a traveler, it is nice and rewarding to be part of a community, and this is exactly what the gardening day is very suitable for. During the weeding of a bed and trimming various climbing plants it is possible to have a good talk, establish new contacts and friendships as well as feel connectedness with like-minded people. This way you can both bond with others, with the whole place and with us who are the "keepers" of the place. Being together helps create trust, openness and security, and you can discuss some of the topics that you are concerned with and need in relation to your Adventure of Self-Discovery.    

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼  

Program (approx. schedule) 

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼     

10.00 AM: Arrival.     

10.20 AM: Working in the garden.     

1.00 PM: Joint meditation and Q&A.

1.30 PM: Joint lunch. Everyone brings a dish for our shared lunch.     

2.00 PM: Continue with gardening.     

5.00 PM: Thanks for today.

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼  

Tasks 

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼     

►Woodwork in several places needs to be sanded and treated.     

►Planet symbols need grinding and painting.     

►Trees and more climbing plants need pruning.     

►Half roof over wooden pellet tank needs repairing.     

►Sculptures need treating.     

►Connecting light chain wires.     

►Weeding of paths, beds and bushes.   

 

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼  

Bring 

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼   

►Workwear and gloves.   

►A dish for our shared lunch.   

►Garden tools (if you have any) - pruning shears, branch scissors, plant spoon, vegetable fork, weed iron, tile cleaner, rake, drawer iron, bush cutter, yes, all tools are welcome, including the electric ones.     We have paint, oil, brushes and some garden tools, but you are most welcome to bring your own garden tools if you have any.  

 

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼  

Registration 

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼

Send an email to ecaterina@themagicgarden.dk notifying that you are participating, so we have a sense of how many we will be. Feel free to bring your family with you.

 

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼  

Parking 

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼   

For the consideration of our neighbors, all parking is done at Slotsgade, located approximately 222 meters from Kronprinsessevej 11. You are welcome to briefly park in front of The Magic Garden, and carry in any garden tools, and then park your car at Slotsgade. Thanks in advance!

 

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼  

Magic Festival 

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼   

Tick the calender and look forward to Magic Festival on September 5th.   

 

We look forward to seeing you!     

Light, love, magic, and blessings,

Jacob, Ecaterina & The Magic Garden Team

Share This Event

bottom of page