top of page

Thu, May 06

|

Q and A

Live Q&A session w/Jacob Moth

Registration is Closed
See other events
Live Q&A session w/Jacob Moth
Live Q&A session w/Jacob Moth

Time & Location

May 06, 2021, 7:00 PM – 9:00 PM

Q and A

About the Event

►English version below.

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼  

Q&A session med / with Jacob Moth

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼

Kære venner

Det er mit kald i livet at støtte indre rejsende og søgende sjæle på det, som vi i The Magic Garden kalder Selvopdagelsens Eventyr.

Denne Q&A livestream-session er for medlemmer af The Magic Garden Tribe. Bliv medlem HER.

Formålet med disse månedlige Q&A sessioner er at give dig, der søger efter dybere mening, kærlige fællesskaber og personlig udvikling - muligheden for at stille mig spørgsmål om alt det, der optager dig i forhold til Selvopdagelsens Eventyr.

Det er en stor glæde for mig at dele ud af den indsigt, viden og erfaring, som jeg har høstet gennem 36 år som shaman og psykonaut.

Online Q&A-sessionen kan f.eks. behandle følgende emner:

► Vejledning fra mig relateret til dit Selvopdagelsens Eventyr, såsom psykoterapi, astrologi, spirituelle traditioner, mytologi m.m.

► Vejledning eller spørgsmål til ceremonier og individuelle sessioner i The Magic Garden.

►Hvordan du arbejder med dine drømme.

►Forslag til hvordan man kan organisere en daglig spirituel praksis.

Og selvfølgelig andet derimellem.

Sessionen foregår på engelsk.

Send dine spørgsmål på medlemsiden og det vil blive besvaret live under Q&A-sessionen. Sæt kryds i kalenderen. 

Jeg ser frem til at dykke dybt ind i Selvopdagelsens Eventyr sammen med dig.

Blessings,

Jacob

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼  

ENGLISH

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼

Dearest friends

It is my calling in life to support inner travelers and seeking souls on what we at The Magic Garden call the Adventure of Self-Discovery.

This Q&A session is for members of The Magic Garden. Become a member HERE.

The purpose of these monthly Q&A sessions is to give you who are searching for deeper meaning, loving communities and personal development - the opportunity to ask me questions about everything that concerns you in relation to the Adventure of Self-Discovery.

It is a great pleasure for me to share with you the insights, knowledge and experience that I have gained through 36 years as shaman and psychonaut.    

The online Q&A session could e.g. address the following topics:    

►Guidance from me related to your Adventure of Self-Discovery, such as psychotherapy, astrology, spiritual traditions, mythology, and so on.  

►Guidance or questions related to ceremonies and individual sessions at The Magic Garden.  

►How to work with your dreams.  

►Suggestions on how to organize a daily spiritual practice.    

And of course, anything in between.    

So send me you questions in advance via the membership and it will be answered live during the Q&A session. Tick the calendar.

I look forward to delving deep into the Adventure of Self-Discovery with you.

Blessings, 

Jacob

Share This Event

bottom of page