top of page

Mon, Dec 28

|

Q and A

Live Q&A session w/Jacob Moth (1)

Registration is Closed
See other events
Live Q&A session w/Jacob Moth (1)
Live Q&A session w/Jacob Moth (1)

Time & Location

Dec 28, 2020, 7:00 PM – 11:00 PM

Q and A

About the Event

►English version below.

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼  

Q&A session med / with Jacob Moth

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼

Kære venner

Det er mit kald i livet at støtte indre rejsende og søgende sjæle på det, som vi i The Magic Garden kalder Selvopdagelsens Eventyr.

Hver måned (undtagen under ferier) tilbyder jeg en Q&A livestream-session for medlemmer af The Magic Garden. Bliv medlem HER.

Formålet med disse månedlige Q&A sessioner er at give alle jer derude - dig, der søger efter dybere mening, kærlige fællesskaber og personlig udvikling - muligheden for at stille mig spørgsmål om alt det, der optager dig i forhold til Selvopdagelsens Eventyr.

Det er en stor glæde for mig at dele ud af den indsigt, viden og erfaring, som jeg har høstet gennem 36 år som shaman og psykonaut.

Online Q&A-sessionen kan f.eks. behandle følgende emner:

► Vejledning fra mig relateret til dit Selvopdagelsens Eventyr, såsom psykoterapi, astrologi, spirituelle traditioner, mytologi m.m.

► Vejledning eller spørgsmål til ceremonier og individuelle sessioner i The Magic Garden.

►Hvordan du arbejder med dine drømme.

►Forslag til hvordan man kan organisere en daglig spirituel praksis.

Og selvfølgelig andet derimellem.

Som forberedelse til Q&A livestream-sessionen vil jeg være glad for, at nogle af ​​jer medlemmer på forhånd sender taleemner, spørgsmål eller andet, som du gerne vil vide.

Sessionen foregår på engelsk.

Send dine spørgsmål til info@themagicgarden.dk, hvorefter så mange spørgsmål som muligt vil blive besvaret live under Q&A-sessionen. Sæt kryds i kalenderen, og se frem til at dykke dybt ind i Selvopdagelsens Eventyr sammen med mig.

Blessings,

Jacob

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼  

ENGLISH

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼

Dearest friends

It is my calling in life to support inner travelers and seeking souls on what we at The Magic Garden call the Adventure of Self-Discovery.

Every month (besides during holidays), I offer a Q&A livestream session for members of The Magic Garden. Become a member HERE.

The purpose of these monthly Q&A sessions is to give all of you out there - you who are searching for deeper meaning, loving communities and personal development - the opportunity to ask me questions about everything that concerns you in relation to the Adventure of Self-Discovery.

It is a great pleasure for me to share with you the insights, knowledge and experience that I have gained through 36 years as shaman and psychonaut.    

The online Q&A session could e.g. address the following topics:    

►Guidance from me related to your Adventure of Self-Discovery, such as psychotherapy, astrology, spiritual traditions, mythology, and so on.  

►Guidance or questions related to ceremonies and individual sessions at The Magic Garden.  

►How to work with your dreams.  

►Suggestions on how to organize a daily spiritual practice.    

And of course, anything in between.    

In preparation for the Q&A livestream session, I’d love for any of you members to send in talking topics, questions or anything you’d like to know.   

All your questions can be sent to info@themagicgarden.dk, after which as many questions as possible will be answered live during the Q&A session. So send me your questions, tick the calendar, and look forward to delving deep into the Adventure of Self-Discovery with me.

Blessings, 

Jacob

Share This Event

bottom of page